/10

Stenfalken — Hotade arter

Artrikedom är viktigt för våra ekosystem och den biologiska mångfalden. Men människans nyttjande av land och vatten skapar problem för fungerande ekosystem och hotar arter. Vi har idag närmre 5 000 rödlistade arter i Sverige, varav nästan hälften är hotade. Exempel på särskilt utsatta arter är rovdjur, skogsarter och arter knutna till våtmarker.

Vill du ge en gåva för att hjälpa oss rädda hotade arter? Klicka här!

Testa din kunskap om hotade arter här. När du fått alla rätt får du ett digitalt diplom att skriva ut eller dela med vänner. Det finns  ledtrådar som kan hjälpa dig och du kan göra en quiz hur många gånger som helst. Varmt lycka till!

Lock&pock

Namnet för tankarna till barrträdens frön.

1. Vilken art?

Lock&pock

Namnet innehåller en lyssnande kroppsdel.

2. Vilken art?

Lock&pock

Denna art trivs bäst i arktiskt klimat.

3. Vilken art?

Lock&pock

Namnet låter nästan som “Hej där".

4. Vilken art?

Lock&pock

Låter som något du kan torka tvätt i.

5. Vilken art?

Lock&pock

En av färgerna är viktig i namnet.

6. Vilken art?

Lock&pock

I många sagor spelar detta djur en stor roll.

7. Vilken art?

Lock&pock

Den här fågeln är starkt förknippad med bebisar.

8. Vilken art?

Lock&pock

Denna humla trivs där det är mjukt och grönt.

9. Vilken art?

Lock&pock

Första delen av namnet för tankarna till fackförbund.

10. Vilken art?