Skogsnätfjäril, Naturfalken.

Utmana familj och vänner i artkunskap!

Välj mellan sju quiz med olika teman. Stenfalken har tio frågor och Pilgrimsfalken har 20 frågor. Du kan göra quizzen hur många gånger du vill! 

Till varje fråga hittar du en ledtråd som kan hjälpa dig till det rätta svaret (klicka på  högst upp till vänster på frågan). 

 

Varför är det här viktigt?

Världen är full av varelser. Varav de flesta har ett namn. Faktum är att det finns så många att vi inte ens hunnit upptäcka alla. Men idag hotas många av världens arter och den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Det har blivit en av vår tids stora ödesfrågor. Därför behöver vi vara många som kan arter och som kämpar för att de ska kunna finnas kvar!

Läs mer om vikten av biologisk mångfald här.
Här hittar du mer material som hör ihop med Naturfalken.