/10

Stenfalken — Skogen

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, har påverkat skogens ekosystem i grunden. Skogen har en viktig roll i klimatomställningen, men naturens gränser måste vara det som styr hur skogen brukas. När skogen larmar måste vi lyssna. Svenskt skogsbruk är inte hållbart utan måste ställas om!

Testa din kunskap om skogens arter här. När du fått alla rätt får du ett digitalt diplom att skriva ut eller dela med vänner. Det finns ledtrådar som kan hjälpa dig och du kan göra om quizet så många gånger du vill. Varmt lycka till!

Lock&pock

Både mjuk och inte.

1. Vilken art?

Lock&pock

En av färgerna är viktig i namnet

2. Vilken art?

Lock&pock

Ett sprängande namn

3. Vilken art?

Lock&pock

Varken huvud, axlar eller tår.

4. Vilken art?

Lock&pock

Mors lille Olle gillar att äta...

5. Vilken art?

Lock&pock

Äts av tomtens vänner.

6. Vilken art?

Lock&pock

Du darrar som ett...

7. Vilken art?

Lock&pock

En romantisk ticka.

8. Vilken art?

Lock&pock

Det går nästan att sticka med den.

9. Vilken art?

Lock&pock

En liten stark person.

10. Vilken art?